Club Overview‎ > ‎Enquêtes‎ > ‎

Algemene enquête 2016

In november 2016 is onder de leden een algemene enquête gehouden en dit zijn de geweldige resultaten:
Sfeer
Technische Commissie
Verbeterpunten
De leden hebben met een 98% score aangegeven dat ze het goed tot uitstekend naar de zin hebben. Slechts 2% heeft het voldoende naar de zin.
De TC heeft met 88% de waardingen goed tot uitstekend gekregen. 6% vindt de TC voldoende en 6% geeft matig. 
Door de leden zijn verbeterpunten aangegeven op de gebieden communicatie, onderhoud, trainer en besparingen.
   
Bestuur Trainingen Bijdrage door leden
Het bestuur krijgt eveneens een hoge waardering. 86% van de leden geeft een goed tot uitstekend. 10% geeft een voldoende en 4% geeft een matig.
De trainingen worden door 80% als goed tot uitstekend beoordeeld. 12% geeft een voldoende en 8% geeft een matig tot onvoldoende.
15% van de leden zegt te willen deelnemen in een commissie
   
Contributie Conclusie en acties
94% van de leden vind de contributie goed. Slechts 6% vind de contributie te hoog.
Samenvatten heeft het bestuur van Wilvo-TTV Bergeijk geconcludeerd dat we als vereniging er goed voor staan maar dat er enkele dringende aandachtspunten zijn. Zo kan en moet de communicatie beter maar vooral is het noodzakelijk om een nieuwe trainer aan te trekken. Het is goed zien dat een ruim deel (15%) bereid is om in een commissie te willen deelnemen. Maar geweldig is te zien dat 98%  van de leden het goed tot uitstekend naar de zin heeft

Het bestuur heeft de actie om een nieuwe trainer aan te trekken naar een hoger plan getrokken en inmiddels vacatures uitgezet. Het bestuur wil graag in contact met de leden blijven en de leden oproepen zich te melden en bij te dragen om de gezamelijk de schouders te zetten onder aandachtspunten die met deze enquête naar voren zijn gekomen. De leden die een lage score hebben gegeven worden door het bestuur benaderd om te bekijken hoe het eea verbetert kan worden.