Nieuws‎ > ‎

Algmene ledenvergadering dinsdag 26 november a.s.

Geplaatst 21 nov 2013 08:57 door [email protected]
Aanstaande dinsdag is het algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.

Hieronder treft u aan de agenda:


AGENDA

1. Opening

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering voor akkoord door leden

3. Verslag diverse commissies

· Technische commissie

· Wedstrijdzaken en sportieve resultaten

· PR en clubblad

· Recreanten (Ad Nouwens)

· Bar

· Huisvesting/ Onderhoud

· Diversen: afsluiting seizoen, nieuwjaarsreceptie, toernooien, rommelmarkt etc

3. Financiën

· Financieel verslag

· Begroting 2013-2014

· Kascommissie (Nick Mooij, Teun van Hintum)

· Sponsoring, Wilvo, Sport Europe en (nieuwe) sponsors


4. Sport2School & Table Stars.

5. Toekomst Wilvo/TTV Bergeijk

6. Her(benoeming) bestuursleden

Aftredend, niet herkiesbaar Harrie Bottram en Ferdi Adriaensen

7. Her(benoeming) leden kascommissie

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

 

Namens het bestuur van Wilvo/TTV Bergeijk

Joke van Geel

Comments