Wilvo-TTV Bergeijk

Activiteiten

Wilvo-TTV Bergeijk een club voor en door leden


Het belangrijkste kenmerk van Wilvo-TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door leden. Dat betekent dat ieder lid voor zover mogelijk zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de vereniging. Het opgeven voor voorkeursactiviteiten gaat via een digitaal formulier op de website van Wilvo-TTV Bergeijk. Je krijgt elk jaar in april een uitnodiging per email om het formulier in te vullen. Ook als er niets gewijzigd is verzoeken wij je om het formulier altijd en tijdig  in te vullen. Daarmee worden misverstanden en onduidelijkheden voorkomen. Een nieuw lid kan het einde van zijn/haar 1e seizoen (april/mei) dan, zoals de andere leden, zijn/haar voorkeursactiviteiten opgeven.


Zoals goedgekeurd in de ALV geldt de volgende regeling:

Zelfplanner

Aan het begin van elke seizoenshelft (1e helft is van aug t/m dec. en 2e helft van jan t/m juni) krijgen alle leden, die binnen dit reglement een bijdrage gevraagd wordt een uitnodiging, om d.m.v . de Zelfplanner zelf voldoende activiteiten in te plannen om daarmee aan het reglement te voldoen. De zelfplanner is een hulpmiddel voor de leden. Hierin kan je zelf opgeven welke activiteiten je wil uitvoeren. Het is belangrijk om alleen data te selecteren waarop je echt kan. De zelfplanner weet niet wanneer je, .b.v. door werk of andere verplichtingen,  verhinderd bent. Daarom is het belangrijk dat je zelf de activiteiten inplant op data waarop je kan.


De activiteiten – zoals bar op vrijdag avond en op zaterdag, zaalwacht en coachen/begeleiden van jeugdleden-  kunnen pas ingepland worden zodra de speeldata van de competitie bekend zijn.


Indien je voorkeursactiviteit  geen beschikbare data meer heeft waar op je kan of al volgeboekt is, kan je kiezen voor andere activiteiten. Je verplichting tot bijdragen vervalt niet als je voorkeursactiviteit geen beschibare data meer heeft waarop je kan of al volgeboekt is. Het is belangrijk om bij het inplannen niet te lang te wachten omdat beschikbare data steeds minder worden naar mate leden zelf acitiviteiten al ingepland hebben.

Er is vanuit de club geen verplichting om activiteiten uit te voeren op data waarop je niet kan. De zelfplanner is een hulpmiddel voor leden en Als je na het inplannen van activiteiten nog iets wil corrigeren/aanpassen is het belangrijk om dit zelf tijdig te doen.. Er is niemand anders bij de club die data die jezelf ingepland hebt kan corrigeren.


Na het sluiten van de termijn waarop je zelf kan plannen worden leden die zelf geen of onvoldoende activiteiten gepland hebben automatisch ingepland. Alle ingeplande activiteiten komen in het programmaboekje te staan dat aan het begin van elke seizoenshelft verschijnt. Daarnaast krijg je in de week voorafgaand aan de activiteit nog via email een herinnering. 


Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud van voldoende deelname. Voor deze activiteiten krijg je de week voorafgaand een bericht via email of deze activiteit wel of niet door gaat.


Indien er na het sluiten van de termijn van zelfplanning iets wijzigt waardoor je niet (meer) kunt op ingeplande datum, is een lid zelf verantwoordelijk om een vervanger te regelen.


Omdat de communicatie mbt activiteiten en herinneringen via de email verloopt, zorg er daarom voor dat je e-mailadres bekend is bij de club en geef  bij wijzigingen dit direct door aan het secretariaat. Heb je vragen over activiteiten, ontvang je geen email over activiteiten of kom je er niet uit neem dan contact op met het secretariaat.


LET OP!

Leden die geen voorkeuren hebben opgegeven zijn automatisch ingedeeld volgens de reglementen. Kijk dus goed na wanneer je hulp verwacht wordt bij de vereniging. Spreek elkaar erop aan als blijkt dat er iets niet goed is gegaan. Leden die niet bereid zijn iets te doen kunnen hun werkzaamheden afkopen voor € 12,50 per competitiedeel. Laat het bestuur even iets weten als dit het geval is.