Wilvo-TTV Bergeijk

Gedragscodes


Gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude.

Zerotolerancebeleid

Wilvo/ TTV Bergeijk tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag en door middel van gedragscodes wordt toegelicht wat als gewenst en ongewenst gedag wordt gezien.

Wilvo-TTV Bergeijk beschikt over 2 vertrouwenspersonen.