Wilvo-TTV Bergeijk

Spelregels


Spelregels geven een sport zijn eigen kaders en karakter. Spelregels moeten dan wel worden nageleefd, uit respect voor je eigen sport. Als je dat niet of maar gedeeltelijk doet, neem je je eigen sport niet serieus! Maar dan moet je de spelregels en hun juiste interpretatie wél kennen.


Vanaf 1 juli 2020 is het spelregelbewijs een vereiste voor competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. iedereen  kan zijn spelregelbewijs behalen via de NTTB.

Goede kennis van de spelregels (die op enig moment geldig zijn, dus niet die uit een ver verleden) is essentieel op ieder niveau waarop de sport wordt beoefend. In wedstrijden ontstaan bij gebrek aan goede kennis of door verschillende uitleg van (vaak ook nog vanuit verkeerde bronnen geciteerde) spelregels al gauw onderlinge irritaties en wrijving bij spelers, waardoor spelplezier wordt aangetast.

Ook het publiek is tegenwoordig steeds mondiger en bemoeit zich al gauw verbaal met het spel. Dat moet dan (als het al kan zonder de spelers te storen) wel gebeuren op basis van kennis van de geldende regels. Te veel wrijvingen die resulteren uit gebrekkige kennis en/of verkeerde interpretatie van de spelregels leiden niet alleen tot een onprettige beleving, maar uiteindelijk tot conflicten waar zelfs straf- en tuchtzaken uit voortkomen.

Kortom, het is voor de sport en de positieve beleving van alle betrokkenen daarbij van het grootste belang dat iedereen de regels kent.

Links voor het raadplegen van spelregels:

Spelregels Tafeltennis NTTB

officiële NTTB-spelregelsite

Spelregelboekje voor jonge jeugdbron: NTTB