Wilvo-TTV Bergeijk

Zaalreglement


 1.  Inruimen 

 Tafels, teltafels, telborden en afzetting plaatsen. Het hoogste team speelt vooraan vanaf de bar gezien.

 2.  Tafels

 Tafels etc. goedzetten voor de volgende training of volgende wedstrijd.(gezamenlijk)

 3.  Zaalwacht

 De zaalwacht zorgt voor de opening van de zaal en voor de orde in de zaal gedurende de hele wedstrijd. Hij/zij is minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig.

 4.  Coach aanvoerder van het team

 De coach helpt bij het invullen van de wedstrijdformulieren, geeft coaching aan zijn/haar eigen team en kijkt na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier zorgvuldig na. Daarnaast stimuleert hij ook de overige teams .

 5.  Aanwezigheid

 Eenieder dient minimaal 25 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Betreffende eigen speelsters en spelers en ook de gasten.

 6.  Sportkleding

 Elke speler is tijdens de wedstrijden verplicht in het clubtenue te spelen.

 7.  Gedrag

 Onwelvoeglijke taal is niet toegestaan. Het slaan en schoppen tegen tafels is ten strengste verboden.

 8.  Drank en Etenswaren                                                                                

 Drank en etenswaren in de speelzaal zijn ten strengste verboden.

 9.  Roken

 Het is verboden in het gehele gebouw te roken.

10. Jassen en Tassen

 De jassen dienen in de garderobe opgehangen te worden. De tassen kunnen onder de banken of op de banken in de speelzaal gezet worden. Geen tassen op de vloer in de barruimte zetten.  

11. Barbediende

De barbediende is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor en achter de bar.  Hij/zij laat geen anderen achter de bar toe en is minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.

De taken van de barbediende zijn.

 12. Sluiten

 De sluiter is verantwoordelijk voor het sluiten van ramen en deuren, het uitdoen van de lichten en het openen van de gordijnen. Het sluiten dient bij de senioren door een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen persoon te gebeuren. Hij/zij levert na telling en invulling van het barformulier het geld binnen 2 dagen in.

 13. Overtredingen

Overtredingen dienen bij het dagelijks bestuur mondeling of schriftelijk gemeld te worden (zaalwacht of de barbediende).  

 Wees zuinig op onze spullen (geldt ook voor de bezoekers).